Úvodná stránka » Kariéra

Kariéra s inPage

Predajca projektu inPage

Základné provízie za predanie niektorého z balíčko inPage 20%.
Vyplatenie provízie sa provádza iba po dosiahnití minimálního obratu 6.000 Sk behom 3 po sobe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Partner projektu inPage

Partnerom sa stáva Predajce pri dosiahnutí obratu 10.000 Sk.
Pri dosiahnutí úrovne Partner behom prvých 3 mesiacov spolupráce, získá predajce prémii 2.000 Sk, čím sa jeho provízia navýší na 40%.

Provízia za predanie niektorého z balíčkov inPage 40%.

Ak partner v niektorom štvrťroku dosiahne obrat 50.000 Sk v zaplatených objednávkach nových služieb, získa prémii 10.000 Sk.

Pre udržanie provízie 40% je nutný opakovaný minimálny obrat 10.000 Sk v zaplatených objednávkach nových služieb behom 3 po sobe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od získania 40% provízie.

Provízie po 1. roku obnovovacieho ročného poplatku zákazníkom, znovu-zaplatenie služby inPage na 2. rok, je 20%. Je vyplatená zo všetkých zaplatených služieb (domén), u ktorých bola fakturovaná provízia bez ohľadu na aktuálny obrat partnera.

Partner si môže služby previesť pod svôj webhostingový účet na SlovakNTE.sk a byť partnerom webhostingu podľa aktuálnych provízií od 20%. Fakturácia služieb a starosť o zákazníky prechádza na partnera.

Manažér predaja projektu inPage

Manažérom predeje sa môže stať každý Partner, ktorý

  • dosiahne min. obratu 50.000 Sk behom 3 po sebe následujúcich kalendárnych mesiacov
  • má vo svojom týme min. 2 Partnerov
  • zloží základné skúšky o produktu inPage a o požiadavkách na Manažéra produktu


Provízie za vlastné predanie niektorého z balíčkov inPage 60%.
Provízie za predej svojho partnera 20%.

 

Pre udržanie pozície Manažér predaje je nutný opakovaný minimálny obrat týmu Manažéra (Manažér + Partneri) vo výške 50.000 Sk v zaplatených objednávkach nových služieb behom 3 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od získania pozície Manažér.

Provízie po 1. roku obnovovacieho ročného poplatku zákazníkom, znovu-zaplatenie služby inPage na 2. rok, je 20%, resp. 10% u domén Partnera. Je vyplácaná zo všetkých zaplatených služieb (domén), u ktorých bola fakturovaná provízia bez ohľadu na aktuálny obrat.

Manažéri sa môžu stať i Partneri existujúceho Manažéra. V takom prípade sa nový Manažér oddeľuje od ostávajúceho Manažéra, ktorý získa prémiu za vychovanie nového manažéra 20.000 Sk.

Povinnosti Predajcov a Manažérov

Predajca i Manažér je povinný sa účastniť na školeniach produktu inPage a ďaľších náležitostí.
Termíny školenia sú jednodenné, 1x - 2x za štvrť roka.

 

Všetky ceny a provízie sa počítajú bez DPH.

 

Stránky http://partner.inpage.sk sú vytvorené systémom inPage.


Staňte sa partnerom InPage

Úvod